นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ชื่อ                        : บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ        : เลขที่ 57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้

                              เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ช่องทางการติดต่อ : hthecommerce@hafele.co.th /  www.hafelehome.co.th / Line : @hafelehome / Facebook : Hafele Thailand

บทนำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านโชว์รูม ฝ่ายขาย Call Center, การจัดส่งสินค้า, การให้บริการหลังการขาย การซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ การเข้าใช้บริการเว็ปไซต์และมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ, เบอร์โทร, ที่อยู่, อีเมล์ และข้อมูลการใช้ Website ผ่าน Browser’s Cookies การโต้ตอบทาง Email หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆระหว่างท่านและบริษัทฯเป็นต้น

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อเพื่อจดจำความต้องการของท่าน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยในระหว่างการใช้บริการ บริษัทฯอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทฯ ที่คิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับ ท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท แอท แวนเทจ (ผู้ที่ทำวิจัย ให้กับเฮเฟเล่) และ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (ผู้ดูแลงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าให้กับเฮเฟเล่) หรือหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ อาจต้องเปิดเผย

 การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะเก็บในลักษณะ Soft File and Hard File โดยมีสถานที่จัดเก็บคือไดร์ฟกลางของบริษัท โดยเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทฯจะมีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยลบข้อมูลจากServer

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุง ข้อมูลลงในเว็ปไซต์ โดยเร็วและเป็นปัจจุบันที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวถูก ทบทวนครั้งล่าสดุเมื่อ [02 มีนาคม 2562]

 

ความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้นำ มาตราฐานความปลอดภัยในการเข้ารหัสสื่อสารโปรโตคอล HTTPS พร้อมการติดตั้ง SSL Certificate ตามมาตราฐานสากล (Secure Sockets Layer : SSL) เพื่อการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้งานกับเวปไซต์ ให้มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สื่อสารแลกเปลี่ยนนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระหว่างจัดส่ง และไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลในระหว่างการจัดส่งหรือเชื่อมต่อข้อมูลได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันต่อประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 คุ้กกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ และเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เข้าใช้บริการหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมูลบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้ได้โดยกดปุ่ม ยอมรับ 

Cookie

เว็บไซต์

รายละเอียด

1P_JAR

.google.com

กูเกิลใช้คุกกี้เหล่านี้ตามการใช้บริการค้นหาและการใช้งานเพื่อปรับแต่งโฆษณาบนเว็บไซต์ของกูเกิล

APISID

.google.com

จัดการกลุ่มเป้าหมายและการโฆษณา

DSID

doubleclick.net

โฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา

HSID

.google.com

ความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ป้องกันการใช้ข้อมูลรับรองสำหรับเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อโกง และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

IDE

doubleclick.net

โฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา

NID

.google.com

เว็บไซต์ของเราจดจำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือลักษณะของเว็บไซต์

PHPSESSID

.hafelethailand.com

คุ้กกี้จากผู้ให้บริการเว็บไซต์

SID

.google.com

ความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ป้องกันการใช้ข้อมูลรับรองสำหรับเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อโกง และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

__gads

doubleclick.net

พื่อทำให้โฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา

__utma

.google.com

ใช้สำหรับการวิเคราะห์ส่วนของผู้ใช้งานกับส่วนต่างๆของเวปไซด์

_ga

.hafelethailand.com

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ

_gat

.hafelethailand.com

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ

_gid

.hafelethailand.com

วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ

c_user

.facebook.com

ใช้ระบุ User ID ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

datr

.facebook.com

ใช้ระบุเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Facebook คุกกี้นี้มีบทบาทสำคัญในคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์

fr

.facebook.com

ทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้

sb

.facebook.com

ทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้ ซึ่งจะอยู่แบบถาวร

spin

.facebook.com

ทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้

wd

.facebook.com

คุกกี้นี้เก็บขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์และ Facebook ใช้เพื่อปรับการแสดงผลของหน้าให้เหมาะสม

xs

.facebook.com

คุกกี้นี้มีข้อมูลหลายชิ้นคั่นด้วยโคลอน ประกอบด้วย Session Number, Session Secret และ Secure

E-newsletter

หลังจากที่ท่านสมัครลงทะเบียนติดตามข่าวสารจากบริษัท บริษัทฯจะแจ้ง ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น บริการใหม่ๆ ข้อแนะนำในเกี่ยวกับสินค้าและ ข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ หากท่านต้องการยกเลิกการรับอีเมล์ ท่านสามารถยกเลิกบริการดังกล่าวได้ โดยการคลิกลิ้ง “Unsubscribe” บนทุกอีเมล์ ที่ทางเราส่งไปยังอีเมล์ของท่าน หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลการยกเลิกของท่านรียบร้อยแล้ว ทางเราจะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าว

แบบสอบถามความพึงพอใจ

บริษัทฯ จะมีการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ผ่านบริษัทบริษัท แอท แวนเทจ (ผู้ที่ทำวิจัย ให้กับเฮเฟเล่) และ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (ผู้ดูแลงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าให้กับเฮเฟเล่) เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

 โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อ  hthecommerce@hafele.co.th