ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ในกรณีต่อไปนี้:

  • รูปร่าง สี ขนาด หรือรหัสผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์
  • ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วนหรือผิดปกติ
  • ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ใช้และมีอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ที่หายไปจะถูกจัดส่งไปยังผู้ซื้อโดยไม่มีค่าจัดส่ง

แนวทางการดำเนินการตรวจสอบและการคืนเงิน:
B1 ลูกค้าติดต่อสายด่วน 1800 1797 เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเฉพาะ
หน่วยจัดส่งจะทำการรวบรวมสินค้าไปยังศูนย์ตรวจสอบคุณภาพเป็นเวลา 5-10 วันทำการหลังจากยืนยันการตรวจสอบแล้ว เราจะทำการคืนเงินลูกค้าตามรอบของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถโทรตรวจสอบสถานะได้ที่ 027417171, 027687171 หรืออีเมล์ hthecommerce@hafele.co.th