การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ในกรณีต่อไปนี้:

  • รูปร่าง สี ขนาด หรือรหัสของสินค้าไม่ตรงกับในเว็บไซต์
  • สินค้ามีรอยขีดข่วนหรือผิดปกติ
  • สินค้ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานและมีอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน
  • บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า 

วิธีการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1. ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่  02-768-7171 ต่อ 3047 หรืออีเมล์ info@hafele.co.th

2. ลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนมาที่ บ. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) เมื่อได้รับสินค้าแล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 7-14 วัน 

3. หากสินค้ามีปัญหา ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ภายใน 7-14 วัน 

4. สามารถสอบถามหรือติดตามสถานะการเปลี่ยนสินค้าได้ที่ info@hafele.co.th