ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้ในกรณีต่อไปนี้:

- รูปร่าง สี ขนาด หรือรหัสผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์

- ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วนหรือผิดปกติ

- ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ใช้และมีอุปกรณ์อยู่ครบถ้วน

หมายเหตุ: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ที่หายไปจะถูกจัดส่งไปยังผู้ซื้อโดยไม่มีค่าจัดส่ง


แนวทางการดำเนินการตรวจสอบและการคืนเงิน:
ลูกค้าติดต่อ 02768417171 ต่อ 3043 เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำเฉพาะ
ลูกค้าจัดส่งสินค้าคืนมาที่ บ. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อได้รับสินค้าแล้ว เฮเฟเล่จะทำการรวบรวมสินค้าไปยังศูนย์ตรวจสอบคุณภาพเป็นเวลา 5-10 วันทำการหลังจากยืนยันการตรวจสอบแล้ว เราจะทำการคืนเงินลูกค้าตามรอบของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถโทรตรวจสอบสถานะได้ที่  027687171 ต่อ 3040-3044 หรืออีเมล์ info@hafele.co.th